Na Hang Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 39
Ngày xuất bản: 28/02/2020 9:35:40 SA

          Ngày 28.2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Na Hang đã tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 39 cho 40 học viên đang học tập và công tác tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

            Trong thời gian 1 tháng, các học viên đã được học tập và nghiên cứu 18 chuyên đề nằm trong chương trình sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thông qua lớp sơ cấp lý luận chính trị đã giúp cho các học viên hiểu, nắm được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học đã bám sát nhu cầu học tập, thực tiễn hoạt động, công tác của học viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập.

         Trong thời gian học tập, các học viên đã được đi thực tế để bổ trợ nội dung học tập tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc lớp học, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có trên 40% số học viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập.

Tin, ảnh: Trung Thành

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang