Na Hang: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020), Thông tin kinh tế - xã hội huyện năm 2019
Ngày xuất bản: 13/01/2020 1:35:31 CH

        Ngày 13.1.2020, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Na Hang đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020) và thông tin kinh tế - xã hội huyện năm 2019. Dự có các đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy Na Hang; Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện các thời kỳ; bà mẹ Việt Nam Anh Hùng; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Bí thư  Đảng bộ trực thuộc, các đồng chí ủy viên UBKT Huyện ủy, Chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng huyện ủy.

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam; quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Na Hang. Ngày 20/3/1940 Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Tuyên Quang được thành lập.  Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời tổ chức cộng sản đầu tiên trong tỉnh, lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh hòa vào phong trào chung của cả nước. Từ đó đến nay, các tổ chức cơ sở đảng ở tỉnh ta không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò trong lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, từng bước đưa Tuyên Quang hội nhập và phát triển. 

Tháng 4 năm 1947, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Na Hang được thành lập. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ không ngừng củng cố phát triển tổ chức và đề ra các giải pháp tuyên truyền lãnh đạo quần chúng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân huyện Na Hang đã anh dũng chiến đấu lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, từ 4 đảng viên, đến nay toàn huyện đã có 38 tổ chức cơ sở đảng với 4.238 đảng viên, 100% thôn bản có chi bộ đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên; chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được trú trọng. Đến nay gần 100% cán bộ công chức xã, thị trấn có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên, trong đó có trên 60% có trình độ cao đẳng, đại học. Cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu tổng hợp cấp huyện 100% có trình độ đại học, trên 7% có trình độ trên đại học.

 

 

 

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội qua từng nhiệm kỳ, đưa Na Hang ngày càng đổi mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hàng năm đạt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông, lâm nghiệp từng bước chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định.

 

Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng dự tại buổi gặp mặt

 

Năm 2020, huyện Na Hang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 18.837 tấn; duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; trồng mới trên 500 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 79%; duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu thêm xã Thanh Tương đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách nhà nước đạt 25 tỷ đồng; thu hút trên 138.000 lượt khách du lịch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 99,8%;  tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%, giải quyết việc làm cho 1.670 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25,95%. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức cơ sở đảng, MTTQ, các đoàn thể, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập trung vào 3 khâu đột phá của tỉnh và 3 nhiệm vụ trọng tâm của huyện; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV. Thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2018 – 2020; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. chỉ đạo đại hội Chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang