Na Hang: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết TW 5 khóa XII
Ngày xuất bản: 30/06/2017 9:06:32 SA


          Ngày 29/ 6/2017, Huyện ủy Na Hang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết TW 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị phía điểm cầu Na Hang có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư thường trực huyện ủy; Hoàng Anh Cương Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể huyện, lãnh đạo chủ chốt các xã thị trấn.

          Tại Hội nghị Toàn quốc học tập Nghị quyết TW 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) các đại biểu đã được nghe Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bao gồm: Nghị quyết  về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

          Xác đinh học tập Nghị quyết TW5 khóa XII của BCH TW Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Nên ngay sau hội nghị này các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sẽ tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành TW 5 khóa XII đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

  T/h: Trung Thành - Minh Trí

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang