Na Hang; Hội nghị tập huấn nghiêp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày xuất bản: 09/04/2016 2:23:33 CH

 

            Ngày 07/4/2016, Ủy ban bầu cử huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ chuyên môn Sở Nội vụ triển khai, những điểm mới của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hướng dẫn việc niêm yết danh sách cử chi; lập danh sách chính thức những người ứng cử; Hướng dẫn nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; xác định phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; phương pháp kiểm phiếu; trang chí phòng bỏ phiếu; lập và nộp các biên bản, biểu mẫu, tài liệu sau bầu cử; hướng dẫn việc lập, quản lý và thanh toán kinh phí bầu cử. Bên cạnh đó, Hội nghị tập huấn cũng đã dành nhiều thời gian để cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác bầu cử thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ và được các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử huyện trả lời, giải đáp ngay tại Hội nghị…

Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức được trưng tập làm nhiệm vụ công tác bầu cử trên địa bàn huyện Na Hang nắm chắc được những nội dung cơ bản về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm lỳ 2016 - 2021, qua đó góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

   Thực hiện: Hoàng Thông – Minh Trí 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang