Na Hang: Khai mạc lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền về giảm nghèo cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở
Ngày xuất bản: 26/10/2017 1:24:13 SA


Ngày 9/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Na Hang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng về kỹ năng thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo cho 88 cán bộ là công chức Văn hóa – Xã hội, Phụ trách Đài Truyền thanh xã, thị trấn của các huyện Na Hang, Chiêm Hóa và Lâm Bình.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên đã được nghiên cứu một số chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; thực trạng về công tác giảm nghèo - nguyên nhân và những giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới; tìm hiểu các mô hình hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo, cách thức tiếp cận giảm nghèo; vai trò, trách nhiệm của báo chí và các giải pháp, định hướng trong công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo.

         Thông qua tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tin, báo chí về công tác giảm nghèo. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, của các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các cấp chính quyền về công tác giảm nghèo. Từ đó, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy đồng nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

T/h: Trung Thành

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang