Na Hang Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày xuất bản: 30/06/2016 8:23:20 CH

 

Ngày 23/6/2016, tại xã Hồng Thái, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Na Hang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư Thường trực huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Thường trực huyện ủy, UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ mà Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. UBKT các cấp triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Củng cố, kiện toàn UBKT cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm. Công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở huyện Na Hang vẫn còn những mặt hạn chế, như:  Một số cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện công tác kiêm tra, giám sát; chất lượng tổng hợp báo cáo ở UBKT đảng ủy cơ sở còn hạn chế và chưa kịp thời 

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng trong 6 tháng cuối năm, UBKT huyện ủy Na Hang đã đề ra một số công việc như: Hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi dễ phát sinh tiêu cực; tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Tăng cường trách nhiệm việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng báo cáo 05 năm thực hiện Quy định số 47 ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư Thường trực huyện ủy đã biểu dương những nỗ lực của UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Với nỗ lực quyết tâm chính trị cao, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, phòng chống, ngăn chặn kịp thời những khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết của cấp ủy; giúp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV, và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục giúp Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2016. Trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần chú ý đến chất lượng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Hoạt động phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan phải chặt chẽ, hiệu quả, đề nghị UBKT chú ý tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát...

  T/h: Hoàng Thông

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang