Na Hang: Tập huấn triển khai Nghị định số 15 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP
Ngày xuất bản: 21/03/2018 2:25:16 SA

 

         

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ngày 19/3/2018 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP cho Thành viên Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện, Trạm trưởng Tran y tế các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

          Tại lớp tập huấn các học viên đã được phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Hướng dẫn công tác rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương làm cơ sở phân công, phân cấp quản lý. Nâng cao kỹ năng giám sát mối nguy, điều tra, khắc phục ngộ độc thực phẩm. Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong các sự kiện có tổ chức ăn uống đông người. Hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch, công tác giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch Dự án có liên quan thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2018 tại địa phương. Một số vấn đề trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm đối với tuyến huyện, xã…Phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn đồng chí phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương vì nó có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân. Trên cơ sở đó đồng chí đề nghị Ban tổ chức lớp tập huấn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tại liệu phục vụ cho việc tập huấn. Đối với các học viên cần bố trí thời gian, nghiêm túc chấp hành nội quy của Ban tổ chức,tích cực thảo luận về những nội dung chương trình tập huấn, để từ đó có kế hoạch thực hiện Nghị định một cách hiệu quả trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

  Thực hiện: Minh Trí

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang