Na Hang sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020)
Ngày xuất bản: 23/10/2018 5:23:15 SA

Chiều ngày 17/10/2018, Đảng bộ huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Dự hội nghị có các đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc huyện và lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, huyện Na Hang có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Sản lượng lương thực bình quân đạt gần 18.600 tấn, bằng 100,4% kế hoạch; Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản vượt 1,1%; Trồng rừng vượt 13%, nâng độ che phủ rừng lên 79%. Lượng khách du lịch đến thăm quan du lịch đạt trên 93 nghìn lượt người, đạt 71% mục tiêu nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vượt 5% so với mục tiêu nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,3%/ năm, vượt 1,3% so với nghị quyết. Các mục tiêu về y tế, giáo dục, việc làm và môi trường… đều cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm còn đạt thấp; tổng thu ngân sách trên địa bàn và việc thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết mà đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Tập trung vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết ở một số xã đạt thấp, nhất là tiêu chí thu nhập. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp chưa dựa vào tiềm năng, thế mạnh, điều kiện tự nhiên ở các địa phương để tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Vấn đề tận dụng những tiềm năng thế mạnh để phát triển các sản phẩm du lịch, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư nuôi cá trên vùng lòng hồ thủy điện gắn với chế biến, đặc biệt là phát triển nuôi cá đặc sản. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát, đánh giá các mục tiêu của nhiệm kỳ, xem xét các mục tiêu đạt thấp, đề ra các giải pháp khắc phục phấn đấu hoàn thành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo được sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân để nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đảm bảo mỗi xã có một sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao và từng bước trở thành thương hiệu hàng hóa của địa phương. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện: Hoàng Thông – Minh Trí

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang