Đảng bộ Thị trấn Na Hang sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống
Ngày xuất bản: 06/08/2020 9:45:01 SA

           Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, BCH Đảng bộ thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai chương trình hành động, các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với mong muốn sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ vào cuộc sống.

 

Được hỗ trợ vay vốn, nhiều hộ dân vươn lên phát triển kinh tế

 

Là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện. Trong các ngày 11 và 12/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Na Hang lần thứ X, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Với phương châm: “Phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, tranh thủ mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng thị trấn Na Hang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV”. Đại hội đã đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu thu nhập bình quân người dân trên 55 triệu đồng; thu ngân sách tăng từ 8%/năm; thu hút trên 150 nghìn lượt khách du lịch; sản lượng lương thực bình quân đạt trên 700 tấn/năm; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục 3 cấp học; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt trên 60%, trong đó công lập 12%; tạo việc làm cho 800 lao động... Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh liên kết mở rộng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng chất lượng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ gắn với du lịch. Tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đồng chí Ma Thế Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Hang cho biết: Để sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, BCH Đảng bộ đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng bộ đến đông đảo quần chúng nhân dân. Đồng thời phân công từng đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn vào cuộc sống, Hội Nông dân thị trấn Na Hang đã xây dựng quy chế làm việc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua. Anh Ma Văn Thánh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Na Hang cho biết: Ngay sau thành công đại hội đảng bộ thị trấn, hội nông dân đã tổ chức sinh hoạt hội; triển khai nội dung làm việc; giao nhiệm vụ đến từng chi hội. Trong đó đẩy mạnh thực hiện các phong trào như Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…. Hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, sản xuất chăn nuôi giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với việc triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Na Hang lần thứ X, Nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ thị trấn Na Hang sẽ đạt được kết quả mà mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang