• DI TÍCH XƯỞNG QUÂN KHÍ H52

  Ngày xuất bản: 25/08/2015 9:24:09 SA

  Di tích Xưởng Quân khí H52 (Thượng Lâm) và địa điểm sản xuất diêm tiêu (Năng Khả) là 2 cơ sở trọng yếu khai thác...

 • DI TÍCH CƠ QUAN ẤN LOÁT ĐẶC BIỆT TRUNG ƯƠNG

  Ngày xuất bản: 25/08/2015 9:20:55 SA

  Di tích Cơ quan Ấn loát đặc biệt Trung ương (Năng Khả): Ngày 7-10-1947, giặc Pháp ồ ạt tấn công lên Việt Bắc hòng triệt phá cơ quan đầu não kháng chiến và các cơ sở kháng chiến của ta

 • DI TÍCH ĐỀN PÁC TẠ

  Ngày xuất bản: 25/08/2015 9:14:15 SA

  Di tích đền Pác Tạ (thị trấn Nà Hang) là một trong những dấu tích còn lại minh chứng cho cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285...

 • DI TÍCH HANG PHIA MUỒN

  Ngày xuất bản: 25/08/2015 9:09:43 SA

  Di tích hang Phia Muồn (Sơn Phú) nằm trong khu vực phổ biến là những núi đá phiến sét vôi xen kẽ những núi đất, những dải thung lũng hẹp và những thảm rừng nguyên sinh còn khá nguyên vẹn...

 • DI TÍCH HANG PHIA VÀI

  Ngày xuất bản: 25/08/2015 9:03:53 SA

  Di tích hang Phia Vài (Khuôn Hà) là di chỉ khảo cổ điển hình, tìm thấy hàng nghìn công cụ lao động có niên đại cùng thời văn hóa Hòa Bình và bộ di cốt người nguyên thủy bán hóa thạch...

 • Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang