DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ

Na Hang là một huyện vùng cao phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, cách trung tâm thị xã Tuyên Quang 110km với:

- Diện tích: 1.471,7 km²

- Dân số: 54.742 người (2006).

- Mật độ dân số: 45 người/km2

 

Na Hang được chia thành 3 khu: A, B, C.
- Đơn vị hành chính:
+ Thị trấn: Nà Hang
+ Xã: Sinh Long, Thượng Giáp, Phúc Yên, Thượng Nông, Xuân Lập, Côn Lôn, Yên Hoa, Khuôn Hà, Hồng Thái, Đà Vị, Khau Tình, Lăng Can, Thượng Lâm, Sơn Phú, Năng Khả, Thanh Tương

Na Hang là nơi sinh sống của các dân tộc: Tày (57,52%), Dao (23,38%), Kinh (9,72%), H’Mông (5,31%), còn lại là các dân tộc khác.

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang