Trương Thị Tình, Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang
Ngày xuất bản:

Câu hỏi:

Cháu muốn hỏi về chế dộ chính sách mong BBT trả lời giúp: Cháu là con thương binh. Bố cháu đã tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới bị thương tật trên 85%, hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn do bố mẹ không có sức lao động.Nay cháu là con gái cả đã theo học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ.Cháu học xong chưa xin được việc và địa phương cũng chưa bố trí sắp xếp công việc được cho cháu.Vậy cho cháu hỏi hiện nay nhà nước và tỉnh ta có chế độ ưu đãi nào giúp cháu có thể xin được việc làm hay không. Cháu có nguyện vọng được công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh mình ạ. Cháu xin cảm ơn!

ĐẶT CÂU HỎI

  

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang