50 tỷ đồng tín chấp cho Hội viên vay phát triển kinh tế
Ngày xuất bản: 24/04/2018 3:20:52 SA

 50 tỷ đồng tín chấp cho Hội viên vay phát triển kinh tế

           Trong giai đoạn 2013 – 2018, Hội nông dân huyện Na Hang đã nhận ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 50 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thành lập và duy trì cho 45 tổ liên kết vay vốn với 1.155 hộ vay. Xây dựng 6 dự án hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội nông dân Việt Nam cho 59 hộ vay với tổng số tiền 1,37 tỷ đồng và 253 con bê cái giống cho 293 hộ hội viên nông dân nghèo vay để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
           Phối hợp với trạm khuyến nông huyện, Trung tâm nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức 2.287 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và  dạy nghề ngắn hạn cho  hội viên và con em hội viên nông dân. cho 69.595 lượt hội viên nông dân.
  Thực hiện: Mai Phương
 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang