Bí thư Chi bộ vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế
Ngày xuất bản: 28/07/2018 2:07:15 SA

 Bí thư Chi bộ vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Anh Lầu Văn Song, sinh năm 1990 là bí thư chi bộ thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long, huyện Na Hang, anh luôn gương mẫu tận tụy trong công việc và được mọi người quý mến. Sau khi tốt nghiệp THPT, nhờ tính cần cù, chịu khó anh thường xuyên cập nhật kiến thức mới trong canh tác, anh không chỉ làm giàu chính đáng, còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương với vai trò là bí thư chi bộ thôn.

Thôn Phiêng Ten cách trung tâm xã 6 km, diện tích tự nhiên có trên 410 ha, có 32 hộ và 162 khẩu, 100%  là dân tộc Mông sinh sống, chi bộ thôn có 14 đảng viên, trong đó 12 đảng viên chính thức, với vai trò bí thư chi bộ thôn anh thường xuyên đến từng nhà vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng, Nhà nước… nhờ vậy tình hình trật tự an ninh trên địa bàn luôn ổn định, người dân chăm lo phát triển kinh tế và đồng thuận trong các cuộc vận động do địa phương phát động, hưởng ứng phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Anh tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế hộ tập trung, chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ xóa hộ nghèo, chi bộ có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, sát thực tế, điều kiện trong thôn. Từ đó, việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của thôn bản, ý thức tự giác gương mẫu của Đảng viên được nâng lên rõ rệt, tổ chức sinh hoạt đều, đúng quy định của điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ gắn gọn, đúng trọng tâm, đảng viên sinh hoạt đều và đầy đủ, trong sinh hoạt Đảng luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, do làm tốt công tác tuyên truyền đến nay không có người Mông vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, anh vừa chỉ đạo, hướng dẫn các hộ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới có năng suất cao vào sản xuất, do vậy đến cuối năm 2017 số hộ nghèo giảm xuống còn 7/32 hộ đạt 21,87% , sản lượng lương thực trong năm qua đạt 800kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng/người/năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định, đàn trâu 88 con, bò 32 con, từ nguồn thu nhập gia đình đến nay 100% các hộ đã có xe máy đi lại, có ti vi và các hộ còn mua sắm các  loại máy phục vụ cho sản xuất  nông nghiệp gồm có: 11 máy cày, 10 máy cắt cỏ, 18 máy sát lúa, 10 máy thái chuối… ngoài ra, còn có 12 hộ gia đình nuôi trâu, bò  nhốt, mô hình này còn được nhân rộng ra cho đến nay, bình quân mỗi hộ có từ 1 đến 2 con trâu, bò nhốt thường xuyên, hàng năm số trâu, bò nhốt được bán ra thành hàng hóa trên 20 con, chăn nuôi trở thành nguồn thu nhập chính của bà con và cũng là nguồn tích tụ phân bón cho cây trồng.

Ngoài chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhân dân thôn còn đóng góp ngày công tự mở đường dân sinh đến các khu sản xuất, từ năm 2016 đến nay đã mở được 5km, phát huy thế mạnh của thôn về điều kiện tự nhiên thuận lợi về khí hậu, diện tích đất màu đồi rộng, đất tốt phù hợp với chăn nuôi, đặc biệt là trồng cỏ và khoanh vùng đồi cỏ tự nhiên nuôi trâu, bò nhốt có diện tích đất tự nhiên là 14 ha, trồng cỏ voi được 8,5 ha.

Chi bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể thôn được công nhận vững mạnh, có 98% số hộ đạt gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu văn hóa 4 năm liền. Với nỗ lực của mình năm 2018, anh còn vinh dự được Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang tặng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   

 

 

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang