Giải ngân gần 24,8 tỷ đồng vốn ưu đãi hỗ trợ sản xuất
Ngày xuất bản: 16/05/2018 2:33:57 CH

 Giải ngân gần 24,8 tỷ đồng vốn ưu đãi hỗ trợ sản xuất

Tính đến hết quý I, Phòng giao dịch Ngân Hàng chính sách xã hội huyện Na Hang đã giải ngân nguồn vốn ưu đãi 24,8 tỷ đồng với trên 690 lượt khách hàng được vay thông qua 186 tổ tiết kiệm vay vốn, chủ yếu là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để đầu tư phát triển sản xuất.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội huyện, các xã thị trấn quản lý và giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay; hướng dẫn hộ vay tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư đúng mục đích và đạt hiệu quả. Cùng với các chính sách tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện, kết hợp với các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn, phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

  T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang