Hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao cho nông dân
Ngày xuất bản: 26/10/2017 1:32:38 SA

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tuyên Quang (Khóa XIX) đã ban hành Nghị quyết số 03/2017 về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, giai đoạn 2018 – 2021. Đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết này là cá nhân, hộ gia đình thực hiện trồng rừng trên đất quy hoạch là rừng sản xuất. Theo đó, các cá nhân, hộ gia đình khi thực hiện trồng mới sẽ được hỗ trợ cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây Keo Tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của trồng rừng sản xuất. Để được hỗ trợ cây giống trồng rừng hộ gia đình, cá nhân phải có đủ các điều kiện như: Có từ 0,5 ha đất lâm nghiệp tập trung trở lên, thuộc quy hoạch trồng rừng sản xuất. Phải đóng góp lao động, vật tư, phân bón trồng rừng theo đúng quy trình kỹ thuật. Có kế hoạch trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng sản xuất, đã được Nhà nước giao, cho thuê, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có đơn đăng ký hỗ trợ cây giống và có xác nhận của chính địa phương.

       Hình thức hỗ trợ 01 lần bằng cây giống, với cây Keo lai mô hỗ trợ 1.460cây/ha, cây Keo tai tượng hạt nhập ngoại là 1.826 cây/ha. Chi phí vận chuyển cây giống, chi phí thiết kế, chi phí quản lý dự án cho các hộ gia đình, cá nhân thông qua các ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp cơ sở. Nghị quyết này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2018. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao của HĐND tỉnh khi đi vào cuộc sống sẽ giúp hàng nghìn hộ gia đình ở huyện Na Hang có thêm nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp.

  T/h: Hà Huế 
 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang