Hội Cựu chiến binh xã Thanh Tương với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Ngày xuất bản: 28/09/2020 8:15:14 SA

Hưởng ứng phong trào thi đua Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thanh Tương, huyện Na Hang không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế. Từ phong trào, nhiều hội viên cựu chiến binh đã từng bước học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh để làm giàu chính đáng.

 

 

Hội Cựu chiến binh xã hiện có 122 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Để phong trào giúp nhau phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực, hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, các hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao kiến thức, cập nhật khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Để giải quyết những khó khăn về vốn cho các hội viên, hội đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội với dư nợ hơn 4,375 tỷ đồng cho 116 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Từ việc được tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi đã giúp các hộ gia đình hội viên chăn nuôi mang lại hiệu quả. Điển hình gia đình hội viên Ông Nông Đức Thành, hội viên chi hội thôn Nà Làng, với mô hình chăn nuôi gia súc và trồng cây ăn quả, hiện nay gia đình ông đang nuôi 3 con trâu , 9 con lợn sinh sản, hơn 20 con lợn thịt, ngoài ra ông còn kết hợp trồng trên diện tích 6.000 m2 cây cam đã cho thu hoạch. Từ mô hình đã giúp cho gia đình ông có thu nhập bình quân trên 150 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình gia trại chăn nuôi kết hợp trồng rừng, mô hình kinh doanh dịch vụ có mức thu nhập bình quân từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, Hội Cựu chiến binh trong xã còn vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ hội viên nghèo về vốn, khoa học - kỹ thuật, cây con giống, tạo việc làm để cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Năm 2019, toàn hội có 15 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến đầu năm 2020, số hộ hội viên nghèo giảm xuống còn 12 hộ đạt 9,83%.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào do Hội Cựu chiến binh phát động, đặc biệt là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương. Hội CCB xã Thanh Tương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh về “Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế của địa phương”. Động viên hội viên Cựu chiến binh phát huy tiềm năng, tính năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội,chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kinh doanh dịch vụ, thực hiện các biện pháp thâm canh tăng vụ, sử dụng  có hiệu quả diện tích trồng cây lương thực, rau màu, sản xuất hàng hóa của địa phương.

 

Bài, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang