Na Hang: Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản
Ngày xuất bản: 13/06/2017 9:35:29 SA


Với nguồn tài nguyên nước phong phú, có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản, do đó phát triển nuôi cá lồng trên hồ thủy điện đang là một hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại huyện Na Hang.   

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, hiện nay huyện Na Hang đang phát triển mạnh các hình thức nuôi cá công nghiệp, nuôi thâm canh cá lồng trên sông và hồ chứa gắn với loại hình kinh tế trang trại, khu nuôi thủy sản tập trung trên địa bàn các xã, thị trấn. Chú trọng ứng dụng nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm một số giống thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế cao như: cá bỗng, cá chiên, cá lăng, cá nheo... Đến thời điểm này toàn huyện có tổng số gần 600 lồng nuôi, trong đó trên 100 lồng nuôi theo quy mô công nghiệp, năng suất đạt 4-5 tấn/lồng, còn lại là lồng nuôi quy mô nhỏ do các hộ dân thực hiện. Triển khai Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ngành chức năng của huyện Na Hang đã thực hiện hỗ trợ cho 21 hộ gia đình nuôi 42 lồng cá với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Năm 2017 toàn huyện phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 640 tấn, trong đó sản lượng cá nuôi lồng, nuôi ao chiếm trên 50% tổng sản lượng.

T/h: Hoàng Thông

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang