Na Hang: Giải quyết việc làm cho trên 700 lao động
Ngày xuất bản: 13/07/2016 3:50:36 CH

      

     Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là vấn đề hết sức quan trọng nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong 6 tháng đầu năm huyện Na Hang đã tạo việc làm trên 700 lao động, đạt trên 60% kế hoạch; trong đó, đưa lao động đi làm việc tại các các khu công nghiệp trong nước gần 200 lao động, đạt trên 71% kế hoạch. Hiện nay, huyện đang tập trung triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016; đẩy mạnh công tác giải quyết lao động, việc làm, tăng cường thực hiện tốt các giải pháp dạy nghề cho người lao động. UBND huyện đã giao ngành chức năng xây dựng dự thảo Chương trình việc làm – dạy nghề giai đoạn 2016-2020; phối hợp tuyển sinh các lớp nghề theo kế hoạch năm 2016. Tập trung nâng cao chất lượng lao động bằng nhiều hình thức đào tạo, trong đó định hướng đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động, tạo nguồn cung lao động có tay nghề, kỹ thuật, tác phong công nghiệp…cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là lao động cho các Khu công nghiệp. Tăng cường nguồn vốn vay giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu vay vốn đối với những dự án khả thi, ưu tiên dự án giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

   T/h: Đức Toàn

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang