Na Hang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động trong năm 2017
Ngày xuất bản: 15/02/2017 12:45:06 SA

 

Trong năm 2016, huyện Na Hang đã giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động của địa phương, đạt 101,3% kế hoạch. Trong đó: đưa lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp trong nước là trên 500 lao động, đạt 155% kế hoạch đề ra. Tổ chức khai giảng 12 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 337 học viên theo học, đạt 100% kế hoạch giao. Nhờ làm tốt công tác lao động, việc làm nên đã góp phần giàm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 50,08 ở thời điểm đầu năm xuống còn 42,74% vào cuối năm 2016.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017 huyện Na Hang phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 1200 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 40% vào cuối năm 2017.

  T/h: Đức Toàn 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang