Na Hang cơ bản hoàn thành gieo cấy cây trồng vụ xuân
Ngày xuất bản: 24/02/2017 2:10:23 SA

 

          Để thực hiện công tác sản xuất vụ xuân dành thắng lợi kể cả về diện tích, năng xuất và sản lượng, thời gian vừa qua các địa phương trong huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân tập trung ra đồng làm đất và tiến hành gieo trồng cây vụ xuân.

          Theo kế hoạch, vụ xuân này toàn huyện sẽ gieo cấy trên 650ha lúa, trên 1.400ha ngô và gần 300ha cây rau đậu các loại. Để chủ động trong sản xuất, Ban chỉ đạo sản xuất của huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành làm đất ngay sau khi thu hoạch cây vụ đông, chuẩn bị đủ lượng giống, phân bón vật tư sản xuất cung ứng kịp thời cho nhân dân. Để công tác sản xuất vụ xuân đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra các địa phương trong huyện đã tích cực vận động nhân dân ra đồng cấy lúa ngay trong ngày đầu xuân mới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhân dân các dân tộc trong huyện đã bắt tay ngay vào công tác sản xuất sau tết nguyên đán Đinh Dậu. Theo báo cáo của Trạm khuyến nông huyện, tính đến thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành gieo cấy diện tích cây trồng vụ xuân năm 2017. Tuy nhiên tại các xã Thượng Giáp, Hồng Thái, Sinh Long việc gieo trồng cây vụ xuân vẫn chưa hoàn thành. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi kế họa sản xuất vụ xuân năm 2017, các cơ quan chuyên môn ở huyện Na Hang đang tuyên truyền vận động nhân dân tiến hành chăm sóc cây trồng vụ xuân theo quy trình, đối với cây lúa nhân dân phải thường xuyên bám sát ruộng đồng, phát hiệp và phòng trừ các loại sâu bệnh kịp thời.

Với sự nỗ lực cho công tác sản xuất. Tin tưởng rằng, huyện Na Hang sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2017. Đảm bảo an ninh lương thực, tạo tiền đề để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh mà Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp đã đề ra.

T/h: Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang