Na Hang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Ngày xuất bản: 06/04/2018 12:33:31 SA

 Na Hang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

    Trong những năm qua công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn huyện Na Hang đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, việc dạy nghề cho lao động nông thôn đã tạo điều kiện để người dân có trình độ tay nghề nhất định, biết cách tổ chức sản xuất trên chính quê hương mình làm giàu cho bản thân gia đình và xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương, xác định công tác đào tạo nghề là bước đột phá trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động thực hiện thành công chương trình xóa đói giảm nghèo.
 
          Vườn rau sạch của gia đình chị Nông Thị Huyền, tổ 14 thị trấn Na Hang luôn xanh tốt và được người tiêu dùng ưa chuộng
Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Na Hang cho biết: Trong năm 2017 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục - thường xuyên huyện đã tổ chức được 9 lớp dạy nghề đào tạo cho 290 người, các ngành nghề đào tạo chủ yếu là chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật trồng cây lương thực, chăm sóc chè, kỹ thuật nuôi thủy sản, kỹ thuật máy nông nghiệp… qua đó người dân nắm chắc được kiến thức về kỹ thuật để áp dụng nâng cao hiệu quả sản xuất phát triển kinh tế đạt được kết quả điển hình như: Mô hình nuôi thủy sản của  anh Nguyễn Văn Ngọc, tổ 13 Thị trấn Na Hang, mô hình trồng rau sạch của chị Nông Thị Huyền, tổ 14 thị trấn Na Hang, mô hình chế biến chè Shan tuyết  của anh Triệu Văn Nhậy, thôn Nà Cọn, xã Sơn Phú…
 
 
Mô hình nuôi thủy sản của  anh Nguyễn Văn Ngọc, tổ 13 Thị trấn Na Hang
          Trung tâm nghề nghiệp - GDTX huyện Na Hang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời dạy nghề xuất phát từ nhu cầu của người học và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội phù hợp với phát triển kinh tế. Song song với việc tổ chức mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trung tâm nghề nghiệp - GDTT huyện Na Hang cũng chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với cơ sở nghề nhằm đạt chất lượng hiệu quả cao trong công tác đào tạo nghề gắn với việc làm giúp cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo bền vững. 
T/h: Mai Phương 
 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang