Na Hang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng
Ngày xuất bản: 10/11/2017 2:34:09 SA

 

Năm 2017, huyện Na Hang được bố trí vốn thực hiện 56 dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng giá trị trên 90 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, UBND huyện Na Hang đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong số 56 dự án của huyện Na Hang được bố trí vốn có 15 công trình nguồn vốn tỉnh quản lý, 17 công trình vốn phân cấp cho huyện và ngân sách huyện, 24 công trình vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, tiến độ giải ngân các công trình đã khởi công xây dựng đạt 75%. Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 5 công trình trọng điểm của huyện gồm: Hạng mục đường giao thông thuộc dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang, nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng của trường THPT Na Hang trường và Tiểu học thị trấn Na Hang, đường giao thông từ xã Hồng Thái đến huyện Pắc Nặm của tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, UBND huyện Na Hang đang tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng, trong đó đặc biệt ưu tiên các công trình mang tính cấp bách và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, huyện yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý vốn đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

T/h: Hoàng Thông

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang