Na Hang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 38,86% vào cuối năm 2017
Ngày xuất bản: 15/02/2017 12:44:12 SA

Trong năm 2016 huyện Na Hang đã triển khai thực hiện những giải pháp đồng bộ như chính sách ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, đào tạo nghề gắn với việc làm, thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm. Nhờ đó, huyện đã giảm được 7,34%  số hộ nghèo, đạt 129% so với kế hoạch đề ra.

Để công tác giảm nghèo được triển đồng bộ và đạt kết quả, huyện Na Hang đã chỉ đạo các xã, thị trấn điều tra nắm chắc tình hình đời sống, hoàn cảnh kinh tế và những nguyên nhân dẫn đến nghèo, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cho vay vốn và giúp đỡ các phương án phát triển sản xuất từ khâu trồng trọt đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm,  đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, ổn định dân cư, lồng ghép các dự án, các chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chế độ ưu tiên miễn giảm thuế nông nghiệp, viện phí, học phí cho hộ nghèo. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên cho lao động người nghèo, tư vấn giúp đỡ người lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn giúp đỡ người lao động thuộc hộ nghèo đi lao động xuất khẩu coi đây là một giải pháp đột phá quan trọng trong công tác tạo việc làm và là một biện pháp giảm nghèo bền vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2017 huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 38,86%. Để đạt được mục tiêu trên huyện đang huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, cùng với sự cố gắng của các hộ gia đình nghèo trong phát triển kinh tế gia đình. Làm tốt công tác giảm nghèo, đời sống người dân sẽ từng bước được cải thiện, từ đó, phát huy những lợi thế tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất góp phần xây dựng huyện Na Hang ngày càng phát triển.

               T/h: Đức Toàn    

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang