Na Hang phát huy nguồn vốn ưu đãi, giúp người dân phát triển kinh tế
Ngày xuất bản: 22/12/2020 9:20:57 SA


Trong những năm qua, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Na Hang đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

 

Từ nguồn vốn vay ngân hàng nhiều hộ gia đình phát triển chăn nuôi

 

Tính đến tháng 11 năm 2020 doanh số cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang đạt gần 98 tỷ đồng với trên 2.200 khách hàng và gần 178 tổ tiết kiệm vay vốn. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội huyện, các xã, thị trấn quản lý và giám sát việc sử dụng vốn vay; hướng dẫn hộ vay tham gia các lớp đào tạo nghề do các ngành tổ chức. Cùng với các chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, kết hợp với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật… đã giúp cho nhiều hộ nghèo và các gia đình chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn hiệu quả, phát triển sản xuất.

Tin, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang