Na Hang tạo việc làm mới cho gần 1.000 lao động
Ngày xuất bản: 02/07/2018 8:51:37 SA

 Na Hang tạo việc làm mới cho gần 1.000 lao động

Theo báo cáo của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Na Hang, ước thực hiện 6 tháng đầu năm, toàn huyện tạo việc làm cho gần 1 nghìn lao động, đạt trên 61% kế hoạch năm 2018.

Thực hiện công tác lao động, việc làm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Na Hang phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng, giới thiệu tuyển lao động đi làm việc tại các tỉnh và xuất khẩu lao động. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Na Hang đã mở 05 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với 175 học viên tham gia. Trong tổng số gần 1 nghìn lao động được tạo việc làm mới, có gần 200 lao động được đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước đạt trên 60% so với kế hoạch giao; toàn huyện Na Hang tạo việc làm mới cho gần 770 lao động tại địa phương; tập trung vào các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ vùng nông thôn. Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động, chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống của bà con địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo nghề cho lao động, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

  Thực hiện: Minh Trí

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang