Na Hang tập huấn tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1 năm 2017
Ngày xuất bản: 05/04/2017 1:46:20 CH


Ngày mùng 4/4/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Na Hang đã  tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1 năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Chuyển, Phó Cục trưởng cục thống kê tỉnh; Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo chi cục thống kê huyện, cùng thành viên Ban chỉ đạo huyện; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và cán bộ Văn phòng- Thống kê các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tổng điều tra kinh tế năm 2017;  Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện Na Hang, giới thiệu phương án điều tra; hướng dẫn quy trình lập danh sách đơn vị điều tra; hướng dẫn triển khai phiếu thu thập thông tin điều tra. Trao đổi về kỹ năng quy trình tổng hợp, hướng dẫn phương pháp, quy trình chọn mẫu và thực hành các bài tập tình huống. Theo đó, đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra bao gồm các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc điều tra lớn nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, làm căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước. Cuộc tổng điều tra sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1, Tổng điều tra khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp từ ngày 1/3 đến ngày 30/5 năm 2017; giai đoạn 2 Tổng điều tra khối cá thể và tôn giáo từ ngày 1 đến ngày 30/7 năm 2017. Sau khi kết thúc điều tra, số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2017 và kết quả chính thức được công bố vào quý III năm 2018.

T/h: Hoàng Thông – Thành Nho

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang