Na Hang thu ngân sách đạt ước đạt gần 12 tỷ đồng
Ngày xuất bản: 18/06/2018 1:56:38 CH

 Na Hang thu ngân sách đạt ước đạt gần 12 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chi cục Thế huyện Na Hang, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện ước gần 12 tỷ đồng, đạt 50% dự toán giao. Để công tác thu ngân sách năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu ngân sách, UBND huyện Na Hang đang chỉ đạo các cơ quan liên quan chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh, chống thất thu thuế. Chi cục thuế huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chủ động bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tập trung triển khai các dự án, tháo gỡ những tồn đọng, khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền để người nộp thuế tự giác chấp hành pháp luật về thế, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm theo đúng quy định. Phấn đấu hoàn thành công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch.

  Thực hiện: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang