Năm 2020 sản lượng thủy sản đạt trên 1.000 tấn
Ngày xuất bản: 22/12/2020 9:26:21 SA


Trong năm 2020, tổng sản lượng khai thác và đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện Na Hang đạt trên 1.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm. Toàn huyện hiện có 110 hộ, 3 HTX và 3 doanh nghiệp tham gia nuôi trồng thủy sản với trên 900 lồng cá các loại.

 

 

Để đạt thực hiện tốt kế hoạch phát triển thủy sản trong thời gian tới, huyện Na Hang đang đẩy nhanh hoàn thiện thực hiện các công trình phục vụ phát triển thủy sản. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển thủy sản, thường xuyên tuyên truyền, phát triển thương hiệu các loại cá đặc sản của địa phương. Bên cạnh đó, huyện đẩy nhanh xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Xây dựng cơ chế, chính sách riêng phù hợp cho việc phát triển thủy sản trên lòng hồ thủy điện với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với thực tế địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn cá.

Tin, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang