Tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác với Ngân Hàng chính sách xã hội
Ngày xuất bản: 02/08/2018 2:18:34 SA

 Tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác với Ngân Hàng chính sách xã hội

Ngày 31/7, Chi nhánh Ngân Hàng chính sách xã hội huyện Na Hang, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và đối tượng chính sách cho Ban giảm nghèo, các tổ chức hội, tổ trưởng, tổ phó các nhóm tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn thị trấn Na Hang.

Tại lớp tập huấn lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai các nội dung về: Nghiệp vụ cho vay các chương trình tín dụng đang được thực hiện tại Ngân hàng CSXH, giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách, tăng cường vai trò của tổ trưởng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm & vay vốn. Thông qua chương trình tập huấn nghiệp vụ lần này, học viên được trang bị thêm những kiến thức về nghiệp vụ ủy thác và các chính sách tín dụng cho vay ủy thác mới được ban hành, từ đó phát huy được những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quản lý nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại quản lý vốn của các tổ chức hội được ủy thác.

Trong thời gian tới, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ngân hàng CSXH huyện, giúp cho hội viên đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, trên địa bàn huyện đựơc tiếp cận thêm các nguồn vốn ưu đãi của chính phủ, sử dụng vốn đúng mục đích, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ổn định cuộc sống cho hội viên và góp phần vào an sinh xã hội của địa phương. 

  Thực hiện: Mai Phương

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang