Tập trung chăm sóc lúa vụ mùa
Ngày xuất bản: 03/08/2020 4:15:19 SA

           Nhằm phấn đấu để đạt được mục tiêu cả về diện tích, năng suất và sản lượng lúa vụ mùa, hiện nay bà con nông dân xã Thanh Tương (Na Hang) đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa.

 

Bà con xã Thanh Tương tiến hành bón phân cho lúa mùa

 

Cùng với nhân dân trên địa bàn huyện, bà con nông dân xã Thanh Tương đang tích cực bám nắm đồng ruộng, tiến hành chăm sóc toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy vụ mùa. Bà Lương Thị Phương, thôn Nà Mạ, xã Thanh Tương cho biết: Vụ mùa này, bà cấy giống lúa Thiên ưu 8 cho trên diện tích gần 5.000 m2. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình bà tập trung bón thúc cho lúa để kích thích rễ cây phát triển, qua chăm sóc, thăm đồng bà đã phát hiện có ốc bươu vàng, sâu cuốn lá trên một phần nhỏ diện tích lúa mùa. Hiện bà đang tập trung khắc phục sớm đảm bảo năng suất lúa.

Tại cánh đồng thôn Nà Đồn, Chị Lưu Thị Cảnh, cũng đang tiến hành kiểm tra đồng ruộng, tình trạng sinh trưởng và phát triển của lúa. Hiện nay, gần 2.000 m2 lúa Adi 168 của gia đình đang trong thời kỳ đẻ nhánh rộ, gia đình chị đã dúi phân và làm cỏ đợt 1, không để cây lúa bị nghẹt rễ, chị tháo nước tại chân ruộng, tạo điều kiện cho cây lúa phát triển đồng đều.

Vụ mùa này, xã Thanh Tương gieo cấy 115 ha diện tích lúa, trong đó 82,6% ha diện tích lúa thuần. Thời điểm này, bà con nông dân thường xuyên ra thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Lúa mùa hiện đang trong giai đoạn bén rễ, đẻ nhánh. Để đảm bảo năng suất và sản lượng lúa mùa, các thôn, bản đã phối hợp với cán bộ chuyên môn của huyện, xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp chăm sóc, bón phân cho lúa kịp thời, đúng kỹ thuật để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với đó, vận động người dân tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại, làm cỏ, sục bùn để cây lúa có điều kiện phát triển tốt.

Trong giai đoạn thời tiết giao mùa, sẽ là điều kiện cho các loại sâu bệnh phát triển. Bà con nông dân cần chủ động bám nắm đồng ruộng, phối hợp với cán bộ khuyến nông xã thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa đúng quy trình kỹ thuật. Qua đó sẽ góp phần tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển ổn định; đảm bảo năng suất, sản lượng.

 

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang