Thu ngân sách trên địa bàn huyện Na Hang đạt trên 50% dự toán
Ngày xuất bản: 13/06/2017 9:38:15 SA

 

Theo kế hoạch, năm 2017 huyện Na Hang được giao thực hiện dự toàn thu ngân sách nhà nước trên 23,6 tỷ đồng, trong đó cơ quan thuế thực hiện thu trên 21,4 tỷ đồng. Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Na Hang, trong quý II, cơ quan Thuế huyện Na Hang thực hiện thu trên 6,6 tỷ đồng, đạt 240% so với cùng kỳ năm 2016; nâng tổng số thu 5 tháng đầu năm 2017 của cơ quan thuế lên 10,7 tỷ đồng, đạt 50% dự toán được giao. So với cùng kỳ năm 2016, kết quả thu ngân sách của cơ quan Thuế huyện Na Hang tăng trên 30%. Một số khoản thu đạt khá so với dự toán như: thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt bằng đất, mặt nước, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...

Nhằm đảm bảo chỉ tiêu dự toán thu ngân sách theo kế hoạch, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, chủ động bám sát các chương trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, tập trung triển khai các dự án; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh... phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán năm 2017 được giao.

T/h: Hoàng Thông

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang

CT phát thanh ngày 30/03/2016

CT phát thanh ngày 29/03/2016

CT phát thanh ngày 28/03/2016

CT phát thanh ngày 25/03/2016

CT phát thanh ngày 24/03/2016

CT phát thanh ngày 23/03/2016

CT phát thanh ngày 21/03/2016

CT phát thanh ngày 18/02/2016