Thượng Nông đẩy mạnh tiến độ trồng rừng vụ xuân
Ngày xuất bản: 12/03/2020 6:56:26 SA

Những ngày nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã Thượng Nông, huyện Na Hang đang tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020.

 

Bên cạnh việc trồng mới hiện nay bà con nhân dân cũng đang tiến hành chăm sóc diện tích rừng đã trồng 

Cùng với các hộ gia đình trên địa bàn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, độ ẩm cao gia đình ông Lường Văn Chứ, thôn Nà Tà, xã Thượng Nông đang tích cực huy động nguồn nhân lực của gia đình tiến hành trồng mới trên 0,5 ha cây mỡ. Theo ông Chứ, bên cạnh việc trồng mới diện tích rừng hiện nay, gia đình ông cũng đang tiến hành chăm sóc thêm 1 ha mỡ đã trồng được nửa năm. Hiện nay toàn bộ diện tích rừng của gia đình ông đang phát triển tốt. So với vụ trước, nhờ thực hiện trồng đúng  thời vụ và chăm sóc tốt nên 0,5 ha mỡ của gia đình, sau khi khai thác cho thu nhập trên 50 triệu đồng. Từ đó, gia đình ông có thêm nguồn thu nhập góp phần ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, năm 2020 xã Thượng Nông thực hiện trồng mới 50 ha rừng, trong đó 45 ha rừng sản xuất và 5 ha cây phân tán. Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong xã thực hiện phát dọn xử lý thực bì, cuốc hố, chuẩn bị đủ cây giống và phân bón, tiến hành trồng rừng vào đúng thời điểm mưa, độ ẩm cao để đẩy mạnh tiến độ trồng rừng phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao. Theo đó, xã cũng phân công cán bộ phụ trách trực tiếp đến các thôn bản bám nắm tình hình địa phương, tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện trồng kết hợp bảo vệ rừng. Hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc đối với từng loại cây giống khác nhau. Tuyên truyền để người dân nắm biết về chương trình hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, các điều kiện để người dân được hỗ trợ cây giống trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng, chủ động của bà con nhân dân trong công tác trồng rừng. Tin rằng, xã Thượng Nông sẽ hoàn thành công tác trồng rừng theo đúng kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang