Vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế
Ngày xuất bản: 27/06/2018 5:25:20 SA

 Vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế

Để thu hút hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, Hội liên hiệp phụ nữ xã Thanh Tương đã tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, điều lệ Hội và  Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp.

 Qua đó giúp chị em nhận thức được quyền lợi của bản thân, từ đó phát huy tốt nghĩa vụ đối với tổ chức hội, để hội viên phụ nữ biết vận dụng từng tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong cuộc sống chi hội đã tích cực khai thác các thông tin để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và nội dung từng tiêu chí cụ thể, vận động hội viên tích cực thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cùng với việc tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội cho 565 hội viên vay vốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, chi hội còn vận động chị em tham gia mô hình tổ tiết kiệm và vốn vay thôn bản với 84 hội viên tham gia số tiền tiết kiệm trên 150 triệu đồng, với 3 triệu đồng cho chị em vay để mua thêm cây, con giống phát triển kinh tế gia đình…

Với cách làm đó, các buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội là dịp chị em tổ chức thảo luận chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chăm sóc gia đình giáo dục con cái, đồng thời động viên giúp đỡ lẫn nhau sử dụng vốn đúng mục đích. 100% chị em phụ nữ trong độ tuổi tham gia thường xuyên các buổi sinh hoạt của chi hội, nhiều chị em đã biết vươn lên trong cuộc sống, đến nay chi hội đã có 30 hội viên vươn lên thoát nghèo.

  Thực hiện: Mai Phương

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang