Vụ đông ở Thanh Tương
Ngày xuất bản: 08/12/2020 8:30:24 SA

 

Cùng với các xã trên địa bàn huyện, từ nhiều năm nay, sản xuất cây trồng vụ đông trên địa bàn xã Thanh Tương, huyện Na Hang (Tuyên Quang) luôn được chú trọng và đã trở thành cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, nâng cao hệ số sử dụng đất, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

 

 

Cũng như nhiều hộ dân trong thôn, gia đình ông Phan Văn Năm, thôn Yên Trung, xã Thanh Tương, ngay sau khi thu hoạch vụ mùa đã tập trung gieo trồng rau màu trên diện tích 600m2 đất ruộng. Ông trồng các loại rau như bí lấy quả, lấy ngọn, bắp cải và su hào…  Theo ông Năm: Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ vụ đông mang lại, năm nay gia đình ông cải tạo, mở rộng thêm diện tích hơn 200m2 đất vườn. Không chỉ trồng các loại rau như mọi năm, vụ này gia đình trồng thêm cải dưa, đậu đỗ... Do được chăm sóc tốt nên toàn bộ rau màu của gia đình ông đã cho thu hoạch, ước tính với giá bán như hiện nay, gia đình ông trừ chi phí cho thu nhập trung bình trên 25 triệu đồng/vụ.

Do làm tốt công tác tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích vụ đông, từ nhiều năm nay, xã Thanh Tương là một trong địa phương duy trì hiệu quả phong trào trồng cây vụ đông, đặc biệt là thâm canh các loại rau màu. Vụ đông năm 2020, xã mở rộng diện tích cây trồng có giá trị, hiệu quả kinh tế cao như: Ngô nếp, bí đỏ, và rau màu các loại. Cơ cấu cây trồng vụ đông với 22 ha ngô lấy hạt; 13 ha ngô thức ăn gia súc và 20 ha rau màu các loại, toàn bộ diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn xã đều phát triển xanh tốt, trên 60% diện tích rau màu đã cho thu hoạch. Để nâng cao hiệu quả cây trồng, xã đã chỉ đạo các thôn bản thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông ngay từ khâu bố trí thời vụ sản xuất đến việc chuẩn bị giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo đúng kỹ thuật; khuyến khích người dân mở rộng diện tích và hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sử dụng các loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ nông dân khẩn trương thu hoạch một số diện tích rau màu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây vụ đông ngắn ngày trên những diện tích đã cho thu hoạch để có thêm thu nhập, đảm bảo vụ đông thắng lợi.

Có thể thấy, nhiều năm trở lại đây sản xuất vụ đông đã trở thành vụ sản xuất quan trọng đối với đời sống của bà con nông dân xã Thanh Tương. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng không chỉ giải quyết việc làm, mà còn góp phần giúp người nông dân cùng với chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí về thu nhập theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

 

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang