• Na Hang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 38,86% vào cuối năm 2017

  Ngày xuất bản: 15/02/2017 12:44:12 SA

 • Không khí sản xuất đầu năm ở huyện Na Hang

  Ngày xuất bản: 09/02/2017 9:00:51 SA

 • Khá lên nhờ trồng lê

  Ngày xuất bản: 27/08/2016 12:32:34 SA

 • Chi Cục thuế Na Hang tổ chức đối thoại với người nộp thuế

  Ngày xuất bản: 27/08/2016 12:30:48 SA

 • Na Hang: Giải quyết việc làm cho trên 700 lao động

  Ngày xuất bản: 13/07/2016 3:50:36 CH

  Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là vấn đề hết sức quan trọng nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 • Công bố 6 đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

  Ngày xuất bản: 13/07/2016 3:33:34 CH

 • Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang kết nạp hội viên mới tai huyện Na Hang

  Ngày xuất bản: 30/06/2016 8:49:25 CH

 • Một số kết quả về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện trong quý I năm 2016

  Ngày xuất bản: 13/04/2016 9:00:16 SA

    Trong 3 tháng đầu năm 2016, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Na Hang đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra

 • Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I

  Ngày xuất bản: 13/04/2016 8:58:35 SA

 • Na Hang: Tổng kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới năm 2015; Triển khai nhiệm vụ năm 2016

  Ngày xuất bản: 09/01/2016 10:01:02 SA

  Ngày 08/01/2016, UBND huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thông mới năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 • 51-60 of 77<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Tâm tình cô gái Na Hang

  Về Na Hang quê anh

  Giữa rừng Na Hang