Hiệu quả của các công trình kênh mương xây dựng theo cấu kiện bê tông đúc sẵn ở Na Hang
Ngày xuất bản: 24/02/2017 2:02:46 SA


Thực hiện Nghị Quyết 15 ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Trong năm 2016 huyện Na Hang đã được đầu tư xây dựng 200m hệ thống mương bằng bê tông đúc sẵn, việc đầu tư xây dựng đã phát huy hiệu quả cho việc sản xuất của nhân dân ngay trong vụ xuân này.

Những năm trước, việc thất thoát nước trong sản xuất nông nghiệp ở thôn Nà Vai xã Năng Khả, huyện Na Hang chiếm tỷ lệ trên 50%, cùng với đó là nhân dân chỉ thực hiện cấy lúa hai vụ được 70% diện tích đất. Năm 2016. Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thôn Nà Vai đã được hỗ trợ lắp đặt 200m hệ thống mương đúc sẵn. Ngay sau khi được nhận các cấu kiện, người dân trong thôn đã chủ động giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động lắp ghép các cấu kiện để kịp thời cung cấp nước cho sản xuất vụ xuân 2017. Sau khi hoàn thành, tuyến kênh mương đã đảm bảo phục vụ nước tưới cho gần 9ha lúa hai vụ, tỷ lệ thất thoát nước trong sản xuất giảm xuống dưới 10%.


Ảnh: Hệ thống kênh mương bằng cấu kiện bê tông đã giúp người dân  thôn Nà Vai nâng cao hệ số sử dụng đất.

Bà Nông Thị Tấm, Thôn Nà Vai xã Năng Khả chia sẻ: Trước đây, nếu như chưa được nhà nước hỗ trợ lắp đặt hệ thống mương đúc sẵn theo Nghị Quyết 15 ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thi việc canh tác 2 vụ gặp rất nhiều khó khăn nhất là vấn đề về nước sản xuất. Sau khi được nhà nước hỗ trợ, người dân trong thôn rất vui mừng, phấn khởi chủ động giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lắp đặt hoàn thành, tuyến kênh mương qua đó đã góp phần đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho công tác sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế đời sống của người dân ngày một ấm no hạnh phúc.

Đồng chí: Ma Văn Biết, Phó Chủ tịch UBND xã Năng Khả cho biết: Năm 2016, xã thực hiện ở 3 thôn với tổng chiều dài là 500m, đến nay các tuyến kênh mương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng bước đầu đem lại những lợi ích cho người nông dân… Kiên cố hoá kênh mương nội đồng theo Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là một chủ trương có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Năm 2016, huyện Na Hang được hỗ trợ xây dựng gần 3,3 km kênh mương nội đồng tại 9, thị trấn. Trong đó nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển. Nhân dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Để các tuyến kênh mương nội đồng hoàn thành đúng tiến độ, huyện Na Hang đã chỉ đạo các cơ quan triển khai tuyên truyền, mở các lớp tập huấn và vận chuyển các cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ đến các điểm thi công. Đồng thời huy động nhân giải phóng mặt bằng, tiến hành ghép nối các cấu kiện bê tông, đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Chẩu Văn Bích, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Na Hang chia sẻ: Năm 2017, huyện Na Hang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng trên 13km bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giao, phòng sẽ tập chủ động tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở NN&PTNT và Chi cục thủy lợi để tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân về kỹ thuật lắp ghép và xây dựng tốt hơn…

Việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ là nền tảng quan trọng để huyện Na Hang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn huyện.

T/h: Hoàng Thông – Minh Trí

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang