Hiệu quả từ mô hình trồng dâu tây ở xã Hồng Thái
Ngày xuất bản: 11/04/2018 3:18:38 SA

Hiệu quả từ mô hình trồng dâu tây ở xã Hồng Thái

Phát huy lợi thế và tiềm năng của địa phương, trong những năm gần đây xã Hồng Thái đã đưa vào một số loại cây ăn quả, cây rau màu như: Cây cây lê, cây chè, su su, cà chua… đặc biệt xã đã triển khai mô hình trồng cây dâu tây. Đây là loại cây trồng khó thích ứng và cần kỹ thuật chăm sóc, trong quá trình thực hiện mô hình Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Na Hang và cán bộ phụ trách mô hình đã thường xuyên bám sát hướng dẫn kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và cách thức thu hoạch bảo quản quả dây tây cung như phương pháp nhân giống cây con cho các hộ gia đình. Sau thời gian 3 tháng đưa vào trồng cây  dâu tây đã cho thu hoạch, thời gian thu hoạch kéo dài tới 3 năm.

 Mô hình trồng cây dâu tây của gia đình anh Triệu Văn Lành - Thôn Nà Mụ, xã Hồng Thái, Huyện Na Hang.

Mô hình thử nghiệm trồng cây dây tây ở xã Hồng Thái bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Trong thời gian tới Hồng Thái sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân phát triển mô hình, qua đó góp phần thực hiện tốt chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt.

Cùng với cây râu tây xã Hồng Thái cúng sẽ tiếp tục vận động nhân dân đưa vào trồng các loại cây rau trái vụ, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn quả như: Cây Lê, Hồng không hạt, đây là những loại cây ăn quả ôn đới đã được triển khai trên địa bàn xã nhiều năm và đã khẳng định được hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân.

 

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang