Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I
Ngày xuất bản: 18/04/2017 2:13:19 SA

 

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2017, trong quý I, huyện Na Hang gieo cấy được 691 ha lúa, đạt 101% kế hoạch, trong đó lúa lai trên 250 ha. Toàn huyện trồng được trên 1.100 ha ngô, vượt 1,4% so với cùng kỳ năm 2016; cây lạc trên 80 ha; trên 30 ha cây đậu tương. Các đơn vị trên địa bàn huyện đã chuẩn bị hơn 1,2 triệu cây giống phục vụ công tác trồng rừng năm 2017; tổng diện tích trồng rừng trên địa bàn quý I được trên 238 ha, đạt 34,1% kế hoạch. Các địa phương, đơn vị chức năng đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng; công tác phòng, chống cháy rừng được quan tâm. Việc phát triển chăn nuôi đại gia súc đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc phòng chống đói, rét cho gia súc; bên cạnh đó các ngành chức năng thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình khai thác, đánh bắt thủy sản trên lòng hồ thủy điện. Tổng sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản thực hiện quý I đạt 175,2 tấn, tăng 18,6% cùng kỳ năm 2016./.

  T/h: Đức Toàn

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang