Na Hang: 9 tháng đầu năm sản lượng thủy sản đạt 493,7 tấn
Ngày xuất bản: 04/10/2017 12:38:55 SA

 

Tính đến hết quý III năm 2017, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trên địa bàn huyện đã đạt 493,7 tấn, bằng 78,9% kế hoạch năm. Toàn huyện hiện có 1.246 hộ tham gia  nuôi trồng và khai thác. Trong đó có 91 hộ và 3 doanh nghiệp chuyên nuôi cá lồng, với tổng số 489 lồng nuôi cá các loại. Trong đó có 3 doanh nghiệp và 5 chủ trang trại  đầu tư nuôi cá theo quy mô công nghiệp với tổng số 83 lồng, thể tích mỗi lồng từ 9 đến 63m3

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển thủy sản năm 2017, hiện nay huyện Na Hang đang đẩy nhanh hoàn thiện xây dựng cơ bản các công trình phục vụ phát triển thủy sản, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân chủ động tham gia đầu tư xây dựng khi có nhu cầu của thị trường, xây dựng thêm cơ sở hậu cần, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản như: kho lạnh, xưởng xản xuất nước đá, xưởng chế biến thức ăn cho cá, xưởng sơ chế sản phẩm thủy sản...  xây dựng cơ sở hạ tầng gồm điện sản xuất, đường giao thông ven hồ kết nối với các vùng đã quy hoạch nuôi thủy sản. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù riêng phát triển thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với khả năng thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó huyện đẩy mạnh công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong và ngoài tỉnh tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi tự nhiên, thành lập 2 tổ đồng quản lý thủy sản, triển khai công tác truyền thông tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, quản lý sử dụng các ngư cụ khai thác thủy sản. Phấn đấu thực hiện vượt mức sản lượng thủy sản năm 2017 mà mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 T/h: Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang