Na Hang: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt gần 80% kế hoạch
Ngày xuất bản: 06/10/2017 12:25:28 CH

 


          Thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp – Thương mại năm 2017. Thời gian qua huyện Na Hang đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác kiểm tra tình hình thực hiện chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, đôn đốc cơ sở sản xuất khẩn trương hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2017.

Tính đến hết tháng 9 năm 2017, Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Na hang đã đạt 942,9 tỷ đồng, bằng 79,9% so với kế hoạch đề ra. Trong đó công nghiệp Trung ương đạt 755,88 tỷ đồng, công nghiệp địa phương đạt 187 tỷ đồng. Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm các cơ sở sản xuất công nghiệp – thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã đi vào sản xuất tương đối ổn định.. Do mưa nhiều nên lưu lượng nước vào hồ Thủy điện Tuyên Quang nhiều nên việc sản xuất điện năng ổn định hơn so với cùng kỳ.

Để tiếp tục thực hiện đạt và vược mức các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2017, thời gian tới huyện Na Hang sẽ tổ chức đánh giá lại các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Từ đó phân tích khó khăn thuận lợi để có kế hoạch khuyến khích đầu tư định hướng phát triển phù hợp với chủ chương quy hoạch, tiếp tục xem xét rà soát các cơ sở sản xuất  hoạt có hiệu quả để đăng ký hỗ trợ chương trình khuyến công năm 2017. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện: Đức Toàn

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang