Na Hang thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất
Ngày xuất bản: 06/10/2017 12:26:56 CH

 

Để giúp các hộ nông dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống. Hội đồng nhân tỉnh khóa XVII đã có Nghị quyết Số 12/2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Na Hang, sau một thời gian tích cực triển khai tổ chức thực hiện. Trên cơ sở khai thác các thế mạnh của từng vùng, chính sách này đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo hướng tập trung, thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, Nghị quyết đã và đang được đông đảo các hộ nông dân phấn khởi đón nhận.

Theo báo cáo, hiện nay huyện Na Hang đã có trên 329 hộ được giải ngân cho vay vốn theo tinh thần Nghị quyết Số 12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng dư nợ đạt 22 tỷ 422 triệu đồng. Trong đó có 340 hộ vay nuôi trâu sinh sản, 25 hộ nuôi trâu đực giống, 26 hộ nuôi cá đặc sản và một hộ mở cơ sở chế biến sản phẩm chè san tuyết. Nghị quyết Số 12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được áp dụng cụ thể cho “3 cây và 2 con”. Bao gồm: cây chè đặc sản là chè Shan Tuyết, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên; cây mía, cây cam sành; trâu sinh sản, trâu đực giống và cá đặc sản là cá Chiên, cá Lăng chấm, cá Bỗng, cá Dầm xanh, Anh vũ và cá Tầm. Với chính sách này, mức vay được hỗ trợ lãi suất với các hộ gia đình tối đa là 50 triệu đồng/hộ, mức hỗ trợ lãi suất từ 50% đến 100%; mức vay có hỗ trợ lãi suất để xây dựng cơ sở chế biến với các hộ gia đình, tổ chức tối đa là 2 tỷ đồng, mức hỗ trợ lãi  suất là 50%.

Hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của nghị quyết, cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đến với người dân. Tổ chức hướng dẫn người dân làm thủ tục công nhận trang trại, cơ sở sản xuất hàng hoá chất lượng cao để có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn. Góp phần thực hiện có

Thực hiện: Đức Toàn 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang