Thanh Tương sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ lãi xuất
Ngày xuất bản: 19/07/2018 9:29:36 SA

Thanh Tương sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ lãi xuất

Cùng với các địa phương trên địa bàn huyện, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa về một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã Thanh Tương, huyện Na Hang, đã có nhiều hộ gia đình được hỗ trợ nguồn vốn để mua trâu sinh sản, số trâu các hộ mua về được chăm sóc tốt, đến nay đã cho sinh sản, giúp các hộ chăn nuôi tăng đàn gia súc của gia đình, góp phần giảm nghèo ở địa phương.


Chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Yên Trung được hỗ trợ nguồn vốn mua trâu sinh sản

Để các hộ gia đình trên địa bàn xã, sớm được tiếp cận với nguồn vốn Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, từ những năm đầu triển khai xã Thanh Tương đã tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình, nhất là những hộ nghèo mạnh dạn vay vốn mua trâu về nuôi để góp phần giảm nghèo, năm 2015 gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Yên Trung là một trong những hộ gia đình được xã xét cho vay 50 triệu đồng để mua 2 con trâu sinh sản về nuôi, sau hơn một năm gia đình chị được thêm 2 trâu nghé,  để chăm sóc tốt 2 con trâu gia đình chị đã chăn thả trên ven vườn rừng sau nhà, ngoài ra chị còn tích cực trồng ngô vụ đông làm thức ăn cho trâu, nhờ nuôi trâu gia đình chị luôn đảm bảo sức cày kéo trong sản xuất vụ mùa, chị còn tận dụng nguồn phân bón cho cây trồng, từ việc được hỗ trợ vốn mua trâu sinh sản về nuôi gia đình chị đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Có thể nói, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, đến nay xã Thanh Tương có 60 hộ được vay vốn gần 1,5 tỷ đồng mua trâu sinh sản, trong đó hỗ trợ hộ nghèo 34 hộ, cận nghèo 24 hộ và hộ khác 2, để giúp các hộ chăn nuôi phát triển đàn gia súc, xã còn tuyên truyền vận động các hộ chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, đến nay số trâu của các hộ đã phát triển và sinh sản tốt.

Qua các nguồn vốn từ năm 2016 đến nay, xã Thanh Tương được hỗ trợ 100 chiếc máy chế biến thức ăn gia súc, 64 máy phát cỏ, trong đó hỗ trợ 29 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ trên 800 triệu đồng, giúp người dân ứng dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất, giải phóng sức lao động. Anh Đặng Quang Đơn, thôn Nà Mạ cho biết: Gia đình anh được hỗ trợ chiếc máy phát cỏ trị giá 5 triệu đồng, nhờ đó việc làm cỏ thuận tiện hơn rất nhiều, chiếc máy làm nhanh gấp 3 người lao động, chiếc máy đã giúp cho gia đình anh vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong chăn nuôi, sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó góp phần thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương.

 

 

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang