Thu ngân sách trên địa bàn đạt 67,82% kế hoạch
Ngày xuất bản: 04/10/2017 12:37:54 SA

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện tiếp tục chịu những tác động của việc tiếp tục thực hiện một số chính sách giảm, giãn nghĩa vụ nộp thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực lực của tập thể cán bộ, công chức ngành thuế huyện, cộng với sự ủng hộ nhiệt tình và tính tự giác chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế đã giúp đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Na Hang đã thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 15,708 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm. Trong đó cơ quan thuế thu 14,533 tỷ đồng, bằng 67,82% dự toán giao, cơ quan khác thu 1,175 tỷ đồng, bằng 53% dự toán giao. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách năm 2017. Trong những tháng cuối năm Chi cục thuế huyện Na Hang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn rà soát, khai thác các khoản thu, nhất là thu ngoài quốc doanh, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu khác của ngân sách. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng với ngành thuế vào cuộc để thu các khoản còn nợ đọng và làm tốt công tác chống thất thu, tổ chức rà soát các doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính và việc chấp hành chính sách thuế, nhất là các công trình xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp vãng lai. Tiến hành kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh để đưa vào quản lý thu thuế. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thị trường, hoạt động thương mại để tăng thu cho ngân sách.

     T/h: Đức Toàn                                                                             

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang