Xã Đà Vị tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân
Ngày xuất bản: 19/03/2020 3:50:05 SA

Hiện nay, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển hại cây trồng. Để diện tích cây trồng vụ xuân sinh trưởng, phát triển tốt. Cùng với các địa phương trên toàn huyện, bà con nông dân xã Đà Vị đang tập trung thăm đồng, chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng.

 

Bà con nông dân tập trung chăm sóc lúa xuân

 

Vụ xuân năm 2020 xã Đà Vị gieo cấy 67 ha lúa. Xác định việc thực hiện nghiêm ngặt khung lịch thời vụ ngay từ vụ Xuân sẽ là tiền đề quan trong để tổ chức thực hiện hiệu quả các vụ sản xuất còn lại trong năm. Chính vì vậy, toàn bộ diện tích lúa xuân năm 2020 đã được chính quyền địa phương đã chỉ đạo sát sao, đảm bảo hoàn thành gieo cấy đúng khung thời vụ, hiện đangg sinh trưởng và phát triển tốt. Ngay sau thời gian gieo cấy bà con đã tập trung thăm đồng và thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Đây cũng là thời điểm một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại, qua kiểm tra đã phát hiện một số diện tích lúa có hiện tượng sâu cuốn lá nhỏ... Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cán bộ khuyến nông xã đã tích cực cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con nông dân tăng cường bám nắm đồng ruộng, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, bảo vệ tốt diện tích lúa xuân đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

Theo khuyến cáo của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, trong thời gian tới khi điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường chính là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển và lây lan. Chính vì vậy, người dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và xử lý sâu bệnh hại lúa xuân, tránh để bệnh lây lan rộng gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sơ, cùng sự chủ động trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng vụ xuân của bà con nông dân. Xã Đà Vị đang phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác sản xuất vụ xuân năm 2020, tạo tiền đề quan trọng cho các vụ sản xuất tiếp theo trong năm.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang