ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 0273.864.120    -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): ............................................................

TỔ CHỨC BỘ  MÁY

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Nguyễn Văn Thạch  Trưởng đài ... ...

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang