HĐND HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại:  .............      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): .................................................................

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Vân Đình Thảo  Chủ tịch HĐND ... ...
2  Ma Thanh Tân P.Chủ tịch HĐND ... ...
3  Nguyễn Quốc Hữu Ủy viên Thường trực HĐND ... ...

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang