UBND HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: .............. ....      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): ....................................................................

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Hoàng Anh Cương  Chủ tịch UBND huyện ... ...
2  Ma Văn Quyết P.CT TT UBND huyện ... ...
3  Nguyễn Việt Hùng  P.Chủ tịch UBND huyện ... ...
 Nguyễn Trọng Đoan

Chánh Văn phòng

... ...

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang