PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 027 ....      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): phongtaichinh.nahang@tuyenquang.gov.vn

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Nguyễn Thị Duyên  Trưởng phòng ... ...
2  Đặng Trung Hải  Phó Trưởng phòng ... ...
3  Tô Viết Hiệp  Phó Trưởng phòng ... ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang