PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 0273.864.126   Di động: 0912.174.359

               Email (Hòm thư điện tử): phongvhttnh@gmail.com

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Lộc Minh Tân  Trưởng phòng 0273.864.126  phongvhttnh@gmail.com

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang